PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Nordfyn

Takstblad

Alle vandforsyninger skal have et Takstblad, som angiver vandafgifter, tilslutningsbidrag og gebyrer.

I skal være opmærksomme på, at der er samhørighed mellem Takstblad ogl Regulativ, for at Takstblad er juridisk gældende.
 

Vandråd Nordfyn og Nordfyns Kommune anbefaler derfor, at takstbladet udfærdiges efter Danske Vandværker - DVs retningslinier.

Nyt takstblad

Naturstyrelsen har udsendt vejledning til nyt Takstblad.
 

Danske Vandværker

www.danskevv.dk kan I finde skabelon til og alle de nødvendige vejledninger for udarbejdelse af Takstblad.

Takstblad læs mere
her
-

I kan desuden få foretaget en værdiansættelse af jeres vandværk Danske Vandværker.

Vandrådet

Bestyrelsen i vandrådet vil meget gerne hjælpe jer med, at udarbejde et korrekt takstblad.

Det er meget vigtig at jeres tislutningsafgifter er udregnet på baggrund af jeres økonomi/værdiansættelse og forsyningsområde, hvis I ikke skal havne i en uheldig situation.
  

Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har udarbejdet procedure for godkendelse af Takstblad, som kan læses her

Takstbladet skal godkendes hvert år af Nordfyns Kommune jf. Vandforsyningslovens § 53, uanset om der er sket ændringer i taksterne eller ej.

 

Kommunen skal godkende takster for drifts- og anlægsbidrag.
Kommunen skal ligeledes godkende nogle gebyrer og statsafgifter.

Men husk, at takstbladet med anførte gebyrer skal være godkendt af Nordfyns Kommune for at værende gældende.

Statsafgift for ledningsført vand pr m3

Frem til og med 2011 opkrævede staten en Statsafgift for ledningsført vand (vandskat) og en Statsafgift for kortlægning.


Gældende fra 2012 forhøjes afgiftssatsen for ledningsført vand og samtidig indføres et drikkevandsbidrag.
Læs SKATs vejledning
her
  

Dom

Går det så galt, at en sag om takster skal afgøres af byretten, afgør dommeren den alene på grundlag af det, der står i regulativet og takstbladet. Han tager ikke hensyn til, hvordan vandværket plejer at fortolke teksten, og han tager slet ikke hensyn til, at vandværket måske gør noget helt andet, end der står i regulativet. Vandværket bliver dømt til at levere på regulativets vilkår og til takstbladets takster.