PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Nordfyn

DIN VANDFORSYNING


Mødereferater

Bestyrelsesreferater er bestyrelsens interne arbejdspapirer, og dem har et medle ikke krav på at se.

Bestyrelsens medlemmer skal kunne udføre sit arbejde frit og uhindret og herunder også kunne diskutere personfølsomme emner, uden offentliggørelse.
Ud over den endelige beslutning i en sag, har bestyrelsen tavshedspligt samt pligt til at udvise loyalitet.

De vandforsyninger, som vælger at offentliggøre bestyrelsens referater, bør gøre dette i form af beslutningsreferater.
Evt. forhandlingsreferater holdes så internt i bestyrelsen.

Det er alene generalforsamlingen, der kan pålægge en bestyrelse at redegøre nærmere for en sag.
Selv i sådanne tilfælde kan bestyrelsen være nødt til at tage stilling, hvor meget den kan/bør oplyse.

Særslev-Hemmerslev nye vandværk indviet

På en dejlig soldag....nogle stemningsbilleder.

Det første billede af bestyrelsen og Henrik Laugesen fra Kemic.
Fra venstre er det næstformand og kasserer
Jens Andreasen, bestyrelsesmedlem Michael Guld,
Henrik Laugesen fra Kemic, sekretær Finn Lund,
bestyrelsesmedlem og afgående vandværkspasser
Svend Arne Rasmussen og sidst
formand Jan Møller Pedersen.
 

Aktuelt


Repræsentantskabsmøde afholdes 24. august kl. 17.30 på tingstedet. 

Repræsentantskabsmøde 
16. april 2020 kl. 18.00 på Tingstedet, Vesterled 8 5471 Søndersø

Aflyst grundet Corona situationen. Der indkaldes til nyt møde når det igen er risikofrit at mødes i forsamlinger. 

Referater og bilag under VANDRÅD NORDFYN/repræsentantskabsmøder

Samarbejdsaftale med Eurofins vedrørende prøvetagning og analyser er forlænget for en treårig periode, d.v.s. til udgang af 2021 
Link til aftale

Vandforsyningsplan i høring frem til 31. jan -19

Link: http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen


Formand

Steen Pedersen
Gl. Hedevej 11
5450 Otterup

Tlf. 20471958


Bestyrelsen