PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Nordfyn

Beredskabsplan

Den kommunale beredskabsplan er godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. april 2012.

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune

Beredskabsplanen april 2012 er gældende for kommunens vandforsyninger.

Beredskabsplanen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Nordfyns Kommune.

I planen skelnes mellem ”Mindre forurening”, ”Truet forurening” og ”Krisesituationer”.

Beredskabsplanen er udleveret i henholdsvis papirformat og fil til alle vandforsyninger.

Beredskabsplanen kan desuden hentes på Nordfyns Kommunes hjemmeside
her

Beredskabsplan for den enkelte Vandforsyning

Vandforsyningernes beredskabsplan understøtter kommunens plan og er vandværkets plan for indsatsen i forbindelse med en ”Mindre forurening” = mikrobiologiske parametre, kemisk forurening af drikkevandet eller ved driftsforstyrrelser.

 

Mikrobiologisk forurening

Vandværk:

E. coli <1/100 ml

 

Coliforme bakterier 1-20/100 ml

 

Kimtal 37 oC 5-50/ml

 

Kimtal 22 oC 50-500/ml

 

Ledningsnet:

E. coli <1/100 ml

 

Coliforme bakterier 1-20/100 ml

 

Kimtal 37 oC 20-200/ml

 

Kimtal 22 oC 200-2000/ml

 
Analyseresultater under ovenstående grænser udløser ikke kogeanbefaling.

Øvrige hændelser

Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer

Driftsalarm

Stoppet behandlingsanlæg

Misfarvning af vand

Strømudfald

Større brud på rør

Fare for underminering af veje og bygninger

 

Logbog skal føres

Logbog kan hentes her 


Nordfyns Kommune
Husk at dit vandværk skal indsende deres beredskabsplan til Nordfyns Kommune.

Aktuelt


Repræsentantskabsmøde afholdes 24. august kl. 17.30 på tingstedet. 

Repræsentantskabsmøde 
16. april 2020 kl. 18.00 på Tingstedet, Vesterled 8 5471 Søndersø

Aflyst grundet Corona situationen. Der indkaldes til nyt møde når det igen er risikofrit at mødes i forsamlinger. 

Referater og bilag under VANDRÅD NORDFYN/repræsentantskabsmøder

Samarbejdsaftale med Eurofins vedrørende prøvetagning og analyser er forlænget for en treårig periode, d.v.s. til udgang af 2021 
Link til aftale

Vandforsyningsplan i høring frem til 31. jan -19

Link: http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen


Formand

Steen Pedersen
Gl. Hedevej 11
5450 Otterup

Tlf. 20471958


Bestyrelsen