PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Nordfyn

Udskiftning af vandmålere
For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller der skal foretages stikprøvekontrol med jævne mellemrum.
Vandforsyningen kan frit vælge, om man vil bruge princippet med totaludskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.
Målerne må max. være i brug i 12 år inden de skal udskiftes.
Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

 
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.


Tabel til partiopdeling

Aktuelt


Repræsentantskabsmøder

Næste repræsentantskabsmøde april 2021

Referater og bilag under VANDRÅD NORDFYN/repræsentantskabsmøder

Samarbejdsaftale med Eurofins vedrørende prøvetagning og analyser er forlænget for en treårig periode, d.v.s. til udgang af 2021 
Link til aftale

Vandforsyningsplan i høring frem til 31. jan -19

Link: http://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19

Bestyrelsen

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen


Formand

Steen Pedersen
Gl. Hedevej 11
5450 Otterup

Tlf. 20471958


Bestyrelsen